SANAT VE ÇOCUK

Yaratıcılığa giden yol..

Her çocuk gelişimi içerisinde kendini anlatacak etkinliklere ihtiyaç duyar.

Oyunlar, dramalar, ritim ve müzikler, resimler, heykeller, moda ve kıyafetler kendilerini ifade etmek için kullandıkları yaratıcı yollardır. Bunlarla ilgili aktivitelerin çocuk gelişiminde önemi büyüktür.

Sanat ve ona eşlik eden yaratıcı ve hayali etkinlikler çocukların yaşamlarını zenginleştirir ve güçlendirir.

Sanat görme, anlama, deneyim ve yaratma süreci olarak bütün çocuklar için gerekli bir uğraştır, sadece bu alanda yeteneği olan çocuklar için değil.

Onları sanatla tanıştırmak ve sanat süreçlerini yaşatmak önemli ölçüde yaratıcılık gerektirir. Mümkün olduğunca erken yaşta olması mükemmel olacaktır.

Burada yetişkinlere hatırlatmakta yarar gördüğüm bir bilgi olacak. Bizler yaratıcılığın sadece çocukta olabileceğine inanırız, aslında çocuklukta başladığı ve en yüksek düzeyde bulunduğu doğrudur. Ancak yetişkinler için de yaratıcılık çok önemlidir.

Yaratıcılık öğrenilebilen, geliştirilebilen bir güçtür.

Bunun nedeni ise yaratıcılığın bir yetenekten daha çok bir davranış biçimi olmasıdır.  Çocuklar  kendiliğindenlik(spontanite) davranışları sergilerler bu yüzden davranışları yaratıcıdır. Yaratıcılığın olmazsa olmaz koşulu kendiliğindenliktir.

Çocuk anne, baba ve öğretmenlerinin yaratıcı davranışlarını çok önemli bulacağından, sanatla ilişkisi buna bağlı olacaktır. Ayrıca, sanatsal süreçte de çocukların özgürlük, merak ve macera duyguları desteklenmelidir. Çünkü çocuklar bir şey yapmaya zorlandıklarında bunu yapmaya hazır hale gelmezler, aksine kendi ihtiyaçlarını baskıladıkları için sıkıntı yaşarlar.

Bütün sanat alanlarında olduğu gibi içerik biçimi belirler.

Çocuğun sanatla ilişkisi belirli formlar inşa etmesi değildir, bunların ortaya çıkmasını sağlayan düşünüş ve beceriler çok önemlidir.

Çocukta üretim becerileri geliştirildiğinde ortaya çıkan ürün kadar yaratma ve çalışma süreci de önemli olacaktır.

 

Ümit Baykurtalp